Panel Klienta Zaloguj się

Likwidacja szkód

Zgłoszenie szkody lub roszczenia

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę na terenie całego świata w pracy i życiu prywatnym (z wyjątkiem świadczeń opiekuńczych i świadczeń medycznych).

Po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczony może złożyć wniosek o świadczenie.

Zgłoszenie on-line
Na życie
NNW
PROSTE KROKI ZGŁOSZNIA SZKODY
Zgłosznie szkody pocztą tradycyjną
Allianz Polska
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Zgłoszenie telefoniczne
na infoliniii Allianz
224 224 224

 

Świadczenia opiekuńcze udzielone są na terenie RP. Dotyczą Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Partnera i Dziecka Ubezpieczonego. Realizowane są wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z Allianz Global Assistance czynne cała dobę - 22 522 25 06

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim. Polisa nie obejmuje zdarzeń na osobach ubezpieczonych w tej samej grupie oraz spokrewnionych z Ubezpieczonym i prowadzącym z nim gospodarstwo domowe. Szkodę zgłasza poszkodowany podając nr polisy osoby ubezpieczonej dzwoniąc pod numer 224 224 224

Pliki do pobrania

Szybka pomoc

Nasi specjaliści pomogą w Twojej sprawie 

725 525 555

Zapraszamy do kontaktu 

pon-pt: 9:00-17:00