Panel Klienta Zaloguj się

Ubezpieczenia grupowe służb mundurowych

Policja Gdańsk
Policja Bydgoszcz
Policja Gorzów Wlkp
Policja Olsztyn
MOSG
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Akademia Policji w Szczytnie
Szkoła Policji w Pile
Szkoła Policji w Słupsku
Szkoła Policji w Katowicach
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Praca w służbach mundurowych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i równie dużym ryzykiem utarty zdrowia, a nawet życia. Specjalizując się w ubezpieczeniach grup zawodowych podwyższonego ryzyka wiemy jak zadbać o wykonujących ten zawód i ich najbliższych.

Przedstawiane przez nas oferty ubezpieczeniowe wynikają z Państwa sugestii i jest nam niezmiernie miło tworzyć ubezpieczenia na miarę potrzeb i wymagań naszych Klientów. Rozumiemy, że w każdym momencie życia mamy różne potrzeby, doświadczenia, plany i marzenia dlatego wciąż jesteśmy otwarci na propozycje. Im większe jest Państwa zadowolenie, tym większa jest nasza satysfakcja.

 

 

Przejdź do oferty

Opieka Zdrowotna

Kompleksowy program opieki medycznej dla pracowników firm i ich rodzin, bezgotówkowy i szybki dostęp do lekarzy i specjalistów.

Przejdź do oferty

Życie

Nowoczesne ubezpieczenie Allianz Rodzina zadowoli każdego pracownika. To kompleksowa ochrona pracowników i ich najbliższych oraz gwarancja uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim zabezpieczenie życia i zdrowia.

Przejdź do oferty

Ochrona życia

Ubezpieczenie Ochrona Życia, to dodatkowa polisa zabezpieczająca życie pracownika na wypadek śmierci przy wysokich sumach ubezpieczenia.

Przejdź do oferty

Allianz Rodzina w ofercie SMART

Chcesz korzystać z usług assistance i móc w praktyczny sposób dostosować do siebie zakres ubezpieczenia? Allianz Rodzina w ofercie: SMART jest dla Ciebie. Kupujesz ochronę podstawową, w ramach której świadczymy usługi assistance dla Ciebie i rodziny, a do tego samodzielnie dokładasz wybrane pakiety (minimum jeden). Wybierasz ochronę w takim zakresie, w jakim chcesz: tylko dla siebie lub także dla rodziny.

Przejdź do oferty

Ubezpieczenie L4

Ubezpieczenie L4 umożliwia otrzymanie do 100% wysokości uposażenia przebywających na zwolnieniach lekarskich Funkcjonariuszy w wyniku choroby lub NNW.

Przejdź do oferty

NNW

Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku i utraty zdrowia, świadczenie opiekuńcze w razie wypadku.

Przejdź do oferty

NNW dla dzieci do 20 roku życia

Wśród dzieci i młodzieży złamania, poparzenia, rany to częste urazy. Ubezpieczenie przeznaczone jest przede wszystkim dla dzieci między innymi: przedszkolaków i młodzieży szkolnej

Przejdź do oferty

OC Zawodowe Funkcjonariuszy

To ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej funkcjonariuszy na wypadek uszkodzenia, utraty mienia powierzonego przez pracodawcę.

Przejdź do oferty

OC Zawodowe Pracowników Cywilnych Policji

To ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pracowników na wypadek szkód wyrządzonych w mieniu powierzonym przez pracodawcę oraz kosztami ochrony prawnej.

Przejdź do oferty

OC Funkcjonariusza Publicznego

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa.

Szybka pomoc

Nasi specjaliści pomogą w Twojej sprawie 

725 525 555

Zapraszamy do kontaktu 

pon-pt: 9:00-17:00