Panel Klienta Zaloguj się

Ubezpieczenia grupowe służb mundurowych

Policja Gdańsk
Policja Bydgoszcz
Policja Gorzów Wlkp
Policja Olsztyn
MOSG
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Praca w służbach mundurowych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i równie dużym ryzykiem utarty zdrowia a nawet życia. Specjalizując się w ubezpieczeniach grup zawodowych podwyższonego ryzyka. Wiemy jak zadbać o wykonujących ten zawód i ich najbliższych.

Przedstawiane przez nas oferty ubezpieczeniowe wynikają z Państwa sugestii i. Jest nam niezmiernie miło tworzyć ubezpieczenia na miarę potrzeb i wymagań naszych Klientów. Rozumiemy, że w każdym momencie życia mamy różne potrzeby, doświadczenia, plany i marzenia. Dlatego wciąż jesteśmy otwarci na propozycje. Im większe jest Państwa zadowolenie, tym większa jest nasza satysfakcja.

Przejdź do oferty

Allianz Rodzina w ofercie SMART

Chcesz korzystać z usług assistance i móc w praktyczny sposób dostosować do siebie zakres ubezpieczenia? Allianz Rodzina w ofercie: SMART jest dla Ciebie. Kupujesz ochronę podstawową, w ramach której świadczymy usługi assistance dla Ciebie i rodziny. A do tego samodzielnie dokładasz wybrane pakiety – minimum jeden. Wybierasz ochronę tylko w takim zakresie, w jakim chcesz – tylko dla siebie lub także dla rodziny.

Przejdź do oferty

Opieka Zdrowotna

Kompleksowy program opieki medycznej dla pracowników firm i ich rodzin. Wszechstronną opiekę medyczną, szybki i bezgotówkowy dostęp do lekarzy i specjalistów

Przejdź do oferty

Ubezpieczenie L4

  Ubezpieczenie L4 umożliwia otrzymanie do 100% wysokości uposażenia przebywających na zwolnieniach lekarskich Funkcjonariuszy w wyniku choroby lub NNW

Przejdź do oferty

Życie

Nowoczesne ubezpieczenie Allianz Rodzina zadowoli każdego pracownika.  To kompleksowa ochrona pracowników i ich najbliższych oraz gwarancja uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach  przede wszystkim  zabezpieczenie życia i zdrowia.

Przejdź do oferty

OC w Życiu Prywatnym

Ubezpieczenie OC chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości oraz wykonywaniem czynności życia codziennego.

Przejdź do oferty

OC Funkcjonariusza Publicznego

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowejfunkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa.

Przejdź do oferty

OC Zawodowe Pracowników Cywilnych Policji

To ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pracowników na wypadek szkód wyrządzonych w mieniu powierzonym przez pracodawcę  oraz kosztami ochrony prawnej.

Szybka pomoc

Nasi specjaliści pomogą w Twojej sprawie 

725 525 555

Zapraszamy do kontaktu 

pon-pt: 9:00-17:00