Panel Klienta Zaloguj się

Aktualności

Ubezpieczenie Best Doctors
  • Możliwość weryfikacji postawionej diagnozy – wydanie drugiej opinii medycznej przez światowej klasy ekspertów z danej dziedziny i zaproponowanie optymalnego sposobu leczenia
  • Ustalenie najlepszej dostępnej metody leczenia choroby przez światowej klasy ekspertów.
  •  Dostęp do leczenia w klinikach na całym świecie w razie zachorowania na jedną z 5 krytycznych chorób:

•     nowotwór,

•     zabieg operacyjny naczyń wieńcowych,

•     zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki,

•     zabieg neurochirurgiczny,

•     przeszczep od żywego dawcy narządów.

 

Ubezpieczenie zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia wyżej wymienionych chorób:

• 1 mln euro w roku polisowym
• 2 mln euro na cały okres ubezpieczenia
W tym:
• Koszty podróży lub transportu medycznego - bez limitu, w ramach 1 mln euro w roku polisowym
• Jeśli Ubezpieczonym jest Dziecko, pokrycie kosztów podróży dwóch osób towarzyszących (np. obojga rodziców)
• Transport zwłok - bez limitu, w ramach 1 mln euro w roku polisowym
• Zakwaterowanie - bez limitu, w ramach 1 mln euro w roku polisowym
• Jeśli Ubezpieczonym jest Dziecko, zakwaterowanie dla dwóch osób towarzyszących (np. obojga rodziców)
• 100 euro za dzień/ max 60 dni na każde poważne zachorowanie
• Zwrot kosztów leków kupionych w RP - 50 tys.euro

 

Minimalny wiek zawarcia umowy: ukończone 18 lat

Maksymalny wiek zawarcia umowy: nieukończone 85 lat

 

Rozpoczęcie ochrony: Ochrona rozpoczyna się po upływie 90 dni od daty wskazanej w polisie lub aneksie, pod warunkiem opłacenia składki.

wstecz

Szybka pomoc

Nasi specjaliści pomogą w Twojej sprawie 

725 525 555

Zapraszamy do kontaktu 

pon-pt: 9:00-17:00